HANNA ŻOŁNOWSKA Komornik


komorniksadowyostroda.pl

Ocena strony

Statystyki
Wyswietleń wpisu: 180


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą kancelarii komorniczej, która mieści się w Ostródzie. Prowadzona jest ona przez Hannę Żołnowską – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym. Firma oferuje wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia i zabezpieczenie roszczeń, wykonywanie tytułów wykonawczych na podstawie odrębnych przepisów, sporządzanie protokołu stanu faktycznego, doręczanie zawiadomień sądowych bądź innych dokumentów, sprawowanie urzędowego nadzoru nad licytacjami, weryfikację istnienia i treści tytułów wykonawczych i inne czynności określone w ustawie. Szczegóły oferty na stronie.