Xevin – źródło finansowania przedsiębiorstw


xevin.eu

Ocena strony

Statystyki
Wyswietleń wpisu: 512


Fundusz venture capital aktywnie działający na rynku inwestycyjnym od 2008 roku, w skład którego wchodzą doświadczeni fachowcy. Zajmujemy się wyszukiwaniem spółek na wczesnym etapie rozwoju, z terenów Europy Środkowo-Wschodniej i Izraela, które mają wysoki potencjał wzrostu i są perspektywiczne pod kątem rynku lokalnego i globalnego. Chcemy inwestować w innowacyjne projekty związane z nowymi technologiami, Internetem, mediami i telekomunikacją. Staramy się, by nasza działalność nie opierała się tylko na przekazaniu kapitału, lecz na pełnym wsparciu przedsiębiorcy, z którym podpisujemy umowę inwestycyjną.