ZYGMUNT-KAMIŃSKA Kancelaria prawna Warszawa


kancelaria-zk.pl

Ocena strony

Statystyki
Wyswietleń wpisu: 477


Prezentujemy Państwu Kancelarię Notarialną Iwona Zygmunt – Kamińska z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni. Czynności notarialne są dokonywane w kancelarii notarialnej, jeśli jednak przemawia za tym charakter czynności albo szczególne okoliczności czynności notarialne są dokonywane poza kancelarią notarialną. Więcej wiadomości zamieszczonych jest na naszej stronie internetowej.