ROMANA GRUSKOŚ kancelaria notariusza kraków


www.rgkancelaria.pl

Ocena strony

Statystyki
Wyswietleń wpisu: 453


W Krakowie działa od 2007 roku kancelaria notarialna Romany Gruskoś. Jej zespół składa się z czterech notariuszy, jacy w zakresie swych uprawnień działają jako osoby zaufania publicznego. Zajmują się przygotowywaniem aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, umów zniesienia współwłasności i potwierdzenia własnoręczności podpisu. Spisują protokoły z zebrań, sporządzają odpisy dokumentów i akty poddania się egzekucji. Czynności notarialne są zwykle dokonywane w siedzibie kancelarii. Jednakże jeśli wymagają tego okoliczności, wolno je zrealizować też w innym miejscu. Więcej informacji na temat naszej aktywności mieści się na stronie.