NOWISTA utylizacja odpadów Śląsk


www.nowista.pl

Ocena strony

Statystyki
Wyswietleń wpisu: 437


Za pośrednictwem przedsiębiorstwa „NOWISTA” osiąga się ogólnie wywóz oraz unieszkodliwianie opcjonalnego rodzaju surowców niebezpiecznych, odpadów pochodzących z rozmaitych źródeł a także wyeksploatowanych sprzętów elektronicznych czy pokonsumpcyjnych resztek z produkowania żywności. Firma jest Pogotowiem Sanitarno-Epidemiologicznym, ma również możność okresowego zapewniania pojemników oraz zbiorników służących do trzymania wskazanych substancji (m.in. medycznych oraz weterynaryjnych lub kosmetycznych) oraz udokumentowanie zabrania odpadów do unieszkodliwienia. Z całkowitą ofertą usług można zaznajomić się przez stronę www.