Fesz-Grubiak Danuta, notariusz


notariusz-wroclaw.eu

Ocena strony

Statystyki
Wyswietleń wpisu: 595


Notariusz Danuta Fesz-Grubała prowadzi kancelarię notarialną, jakiej siedzibą jest Wrocław. Precyzyjnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, dokonuje czynności notarialnych takich jak: sporządzanie aktów notarialnych oraz poświadczenia dziedziczenia, a Dodatkowo spisywanie protokołów, doręczanie oświadczenia, przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, sporządzanie wpisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów, sporządzanie projektów aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów na życzenie stron. Notariusz udziela ponadto szczegółowych oraz bezpłatnych wiadomości związanych z realizowanymi czynnościami notarialnymi. Szczegółowe wiadomości na witrynie internetowej.