dr Krzysztof Tomaszewski – kancelaria radcy prawnego


krzysztof-tomaszewski.pl/

Ocena strony

Statystyki
Wyswietleń wpisu: 698


Kancelaria zapewnia:

– bieżące udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa,

– tworzenie i opiniowanie umów handlowych związanych z prowadzoną przez
Klienta działalnością gospodarczą,

– przygotowywanie pism procesowych i reprezentację swoich Klientów w
postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, organami administracji
rządowej i samorządowej, organami administracji podatkowej, Sądem Najwyższym,
Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

– reprezentację Klientów w pozasądowych postępowaniach, których celem jest
rozwiązanie sporu z kontrahentem oraz w negocjacjach z kontrahentami,

– obsługę prawną realizowanych przez Klienta przedsięwzięć gospodarczych.