Suncode – systemy workflow


www.suncode.pl

Ocena strony

Statystyki
Wyswietleń wpisu: 1,065


Suncode tworzy nowoczesne systemy zarządzania dokumentami i procesami w przedsiębiorstwie oraz świadczy doradztwo w w tym obszarze. Nasze przedsiębiorstwo ma znaczne doświadczenie na które składają się wdrożenia w średnich i dużych firmach z Polski i zagranicy. Suncode zawarło umowy partnerskie z ważnymi przedsiębiorstwami sektora IT, m.in. IBM, Oracle, KOFAX, Microsoft oraz EMC. Suncode wykonuje ponadto badania naukowe oraz rozwija nowoczesne technologie w zakresie zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi.
Suncode tworzy rozwiązania w następujących obszarach:
– elektroniczne systemy obiegu dokumentów i informacji (workflow)
– archiwizacja i skanowanie dokumentów
– dedykowane projekty IT
– systemy wsparcia biznesu
– e-commerce