Geogrunt s.c. – geodezja Wrocław


www.geogrunt.eu

Ocena strony

Statystyki
Wyswietleń wpisu: 497


Wykonujemy pełny zakres prac geodezyjnych:
mapy do celów projektowych
wytyczenia budynków i budowli
pomiary powykonawcze
geodezyjna obsługa inwestycji
podziały nieruchomości
okazania granic
pomiary specjalne
opracowanie map numerycznych
prace na terenach kolejowych
pomiary objętości mas ziemnych
pomiary pomieszczeń
badanie pionowości obiektów
wytyczenia i pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu
zakładanie i obliczanie osnowy geodezyjnej
aktualizacja ewidencji gruntów i inne
Wieloletnie doświadczenie, wysoka jakość świadczonych usług oraz terminowość wykonywanych prac sprawiło, że staliśmy się czołową firmą geodezyjną na terenie miasta Wrocławia i okolic.