Notariusz Jelenia Góra


ul. jana matejki 4/1
58-500 jelenia góra

Ocena strony:

Wyswietleń wpisu: 614


sporządzanie aktów notarialnych (m. in. umowy: sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, działy spadku; testamenty, protokoły dziedziczenia; umowy majątkowe małżeńskie),
sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia (dokument odpowiadający postanowieniu Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – notariusz),
sporządzanie pełnomocnictw,
sporządzanie poświadczeń podpisów, wzorów podpisów oraz zgodności kopii dokumentów z oryginałem,
doręczanie oświadczeń,
spisywanie protokołów – między innymi ze Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń i zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
sporządzanie protestów weksli,
przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
poszukiwanie, na wniosek testatora lub innej osoby posiadającej odpis skrócony aktu zgonu testatora, informacji w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT),
całkowitą obsługę spółek prawa handlowego i Wspólnot Mieszkaniowych.

Notariusz Jelenia Góra