Gabinet psychoterapii Kraków


www.psychodynamiczna.org

Ocena strony

Statystyki
Wyswietleń wpisu: 691


Witam serdecznie, nazywam się Henryk Nowacki i jestem psychoterapeutą psychodynamicznym praktykującym na terenie Krakowa. Oferuję pomoc psychologiczną w obrębie nurtu psychoterapii psychodynamicznej. Oznacza to, że zakładam w życiu każdego człowieka pewną powtarzalność w relacjach z otoczeniem i ważnymi osobami, która determinuje to jak wygląda jego życie. Skupiam się na długoterminowej analizie wzorców relacji, które mogą zostać zmienione tak, iż klient będzie zdolny do czerpania większej satysfakcji z tego jak układa swoje życie. Swoją pracę opieram na założeniu o istnieniu nieświadomości. Nieświadomość jest obszarem, w obrębie którego procesy psychiczne znajdują się poza zasięgiem świadomości podmiotu. Procesy nieświadome są izolowane w celu ochrony jednostki przed informacjami, które w jej subiektywnym przeżyciu mogą być odebrane jako zagrażające lub trudne. Według omawianej teorii, gdy zawodzi struktura mająca na celu izolowanie materiału nieświadomego, może to spowodować wytworzenie się objawów patologicznych. Celem psychoterapii zatem jest współpraca z pacjentem w celu zmiany struktury osobowości w kierunku dojrzałego radzenia sobie z materiałem trudnym, który do tej pory był przyczyną objawów patologicznych. Takie podejście implikuje fakt, iż technika pracy nie skupia się na samym objawie i trudności, ale poszukuje przyczyn i rozwiązania problemu w nieświadomości, stosując w tym celu analizę materiału nieświadomego pojawiającego się w relacji pomiędzy terapeutą, a pacjentem. Założenie, że celem pracy jest dojrzalsza struktura osobowości, pociąga za sobą całościową analizę i pracę, która może doprowadzić do poprawy w obszarach nie tylko związanych z objawem, ale także w zakresie problemów w relacjach z bliskimi, w życiu zawodowym, osobistymi dylematami i trudnościami w relacji ze samym sobą. Oznacza to, że skuteczna psychoterapia zmierza ku ogólnej poprawie dobrostanu, a nie tylko ku ustąpieniu objawów. Zajmuję się wszelkimi trudnościami natury psychologicznej, jakie mogą spotkać każdego człowieka, począwszy od depresji i lęków, skończywszy na problemach w radzeniu sobie z własną złością i w akceptacji własnej osoby. Do każdego problemu podchodzę indywidualnie i staram się rozwiązać go wspólnie z klientem. Zapraszam na stronę internetową mojego gabinetu: www.psychodynamiczna.org