Gabinet psychoterapii Kraków


www.psychodynamiczna.org

Ocena strony

Statystyki
Wyswietleń wpisu: 577


Gabinet psychoterapii psychodynamicznej zajmuje się pomocą psychologiczną osobom cierpiącym na wszelkiego rodzaju problemy w zakresie psychiki, takie jak zaburzenia nastroju (np: depresja), zaburzenia lękowe (lęk społeczny, lęk przed miejscami publicznymi), zaburzenia osobowości, zaburzenia łaknienia, oraz inne trudności osobiste jakie sprawiają cierpienie, min.: niskie poczucie własnej wartości, nadmierna agresja kierowana przeciwko otoczeniu osoby, trudności w akceptacji samego siebie, problemy w relacjach z najbliższymi. Praca w nurcie psychodynamicznym oznacza długoterminową pracę dającą stałe efekty, oraz zmierzającą do całościowej poprawy sytuacji życiowej pacjenta we wszystkich obszarach jego funkcjonowania.