Terapia i aktywizacja ruchowa Częstochowa


ul. Waszyngtona 47a
42-217 Częstochowa

Ocena strony:

Wyswietleń wpisu: 573


Cel ukierunkowany jest na:

edukację mózgu na wszystkich jego poziomach i obejmującą wszystkie jego systemy: podniesienie zdolności umysłowych, skupienia uwagi, myślenia, spostrzegania, rozumienia, pamięci, rozwijanie kreatywności.
pomoc w zakresie radzenia sobie ze stresem, lękami, niepewnością, dolegliwościami psychosomatycznymi, usuwaniem stresu związanego z przyszłymi wydarzeniami, np. egzaminy, rozmowa kwalifikacyjna.
efektywną pomoc dzieciom i młodzieży z problemami:
szkolnymi,
emocjonalnymi i psychosomatycznymi,
w zachowaniu,
z dysleksją.
wspomaganie zdolności intelektualnych i rozwijanie umiejętności ruchowych zdrowego dziecka
pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi: autyzm, zespół Aspergera, zespół Retta, zaburzenia dezintegracyjne, dziecięce porażenie mózgowe, ADHD, zaburzenia genetyczne np. zespół Downa i inne.

Pracownia stwarza okazję do ćwiczeń umożliwiających taką organizację układu nerwowego, która sprzyja harmonijnemu rozwojowi intelektualnemu i ruchowemu.

Terapia i aktywizacja ruchowa Częstochowa