F.U Halina Gajda


www.uslugiziemne.info

Ocena strony

Statystyki
Wyswietleń wpisu: 648


Nasza firma świadczy usługi w zakresie:

> Sprzedaż i montaż

– oczyszczalni ścieków,

– zbiorników bezodpływowych (szamba),

– separatorów substancji ropopochodnych,

– zbiorników na gnojowicę,

– systemów zagospodarowania wody deszczowej,

– zbiorników do składowania i dystrybucji ON.

> Robót ziemnych

– wykopy pod: piwnice, fundamenty, inne,

– instalacje wod-kan,

– kształtowanie i niwelacja terenu,

– układanie kostki brukowej.

– przewierty pod drogami 120 mm do 15 m