Kadry płace


www.mericon.pl

Ocena strony

Statystyki
Wyswietleń wpisu: 806


Oferta przedsiębiorstwa Mericon zakłada prowadzenie kadr i płac, organizację szkoleń, przeprowadzenie audytu itp. Do głównych zasad Mericona należy zaliczyć odpowiedzialność za sprawy kadrowo-płacowe każdego swojego klienta, staranność i precyzyjność w wykonywaniu omówionych zadań. Firma dąży do tego, by zainteresowany podmiot mógł maksymalnie zmniejszyć koszty i nakład pracy związany z obsługą działów kadr. Regulaminy prawne często się zmieniają, jednak wymagane jest właściwe prowadzenie teczek kadrowych.W tej sytuacji pomoże doświadczenie firm outsourcingowych.