Unico Software


unicosoftware.com/

Ocena strony

Statystyki
Wyswietleń wpisu: 718


Unicosftowere to spółka utworzona w 2011 roku w ramach projektu media 3.0. Przedsiębiorstwo prowadzi prace w obszarze planowania oraz rozwijania rozumnych platform informatycznych, jakie akompaniować będą człowiekowi w jego powszedniej profesji oraz życiu. Kluczowym i równocześnie pierwszym tworem jaki został wykreowany w Unicosoftware jest dronn – wirtualny agent. Jego misją jest wsparcie w serwisach internetowych, urządzeniach mobilnych, kioskach informacyjnych a także w systemach obsługi klienta.

Kolejnym pionierskim układem, który został utworzony w firmie jest Safelock – zamek biometryczny, wzmacniający bezpieczeństwo, oparty o głosowe funkcje system otwierania i zamykania drzwi. Rozwiązania tworzone pod banderą Unico, są posiłkowe człowiekowi, efektywne oraz ekonomiczne, w związku z czymw niedługiej przyszłości staną się integralną częścią centrów obsługi konsumenta a także inteligentnych budowli.