Mmapa


mmapa.pl

Ocena strony

Statystyki
Wyswietleń wpisu: 665


Starannie zbadałem zagadnienie map. Niestety nie ma zbyt wiele danych o początkach konstruowania i wdrażania w życie map. Początki były trudne a de facto najtrudniejsze w dziejach mapy. Jak Ci wiadomo mapy ewoluowały wszak w jednym kierunku to jest – ścisłość. Nie możesz porównywać archaicznych map z dzisiejszymi tradycyjnymi mapami. “Z wiekiem dorastania” map, mapy się przekształcały. Nanoszono na nie nowe elementy które były prezentowanie w legendzie mapy. Mapę trzeba umieć odczytywać a także ją odpowiednio definiować.