BHP Expert – szkolenia bhp Warszawa


www.bhpexpert.com.pl

Ocena strony

Statystyki
Wyswietleń wpisu: 1,059


Strona firmy BHP Expert, która zajmuje się doradztwem oraz szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Firma przeprowadza wstępne (dla nowych pracowników) oraz okresowe szkolenia bhp Warszawa. Każdy pracownik, bez względu na zajmowane stanowisko (robotnik budowlany czy też pracownik biurowy), powinni być przeszkoleni z zakresu bhp. Po stronie pracodawcy jest także zapewnienie pracownikom w zakładzie pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tym celu proponujemy przeprowadzenie przeglądów BHP (pomieszczeń stanowisk pracy, maszyn i urządzeń) oraz sporządzenie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy.